Du er her: Hjem Nyheder


 

 

15. marts 2017

 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017

 

Onsdag den 29.marts 2017 kl. 19.00

 

Scandic Aarhus Vest

 

 

DAGSORDEN:

 

1)        Valg af dirigent

 

2)        Hovedledelsen beretning

 

            v/ Konstitueret Hovedformand Kim Kraabøl

 

3)        Uddeling af hædersbevisninger

 

4)         Afdelingernes meget korte beretninger

 

            v/ de respektive afdelingsformænd

 

5)        Hovedledelsens reviderede regnskab

 

            v/ Hovedkasserer Lise Julsrud

 

6)        Fastsættelse af afdelingernes kontingent til hovedkassen 2017

 

7)        Indkomne forslag

 

            - forslag skal være hovedformanden i hænde senest 22. marts 2017

 

8)        Valg til hovedledelsen:          

 

           Kasser                   Lise Julsrud                       (2 år)            modtager ikke genvalg

           Afdelingsrepræsentanter                               (1 år)                          

På baggrund af strategi arbejdet 2016, er der udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Hovedledelsen har taget beslutning om, at der skal stemmes herom på ekstraordinær repræsentantskabsmøde torsdag d. 27 april 2017.

Da det bl.a. drejer sig om ændringer af Aarhus 1900’s struktur, foreslår hovedledelsen at repræsentantskabet accepterer, at den nuværende hovedledelse bliver siddende frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor der vil blive afholdt valg. 

  

9)        Valg af revisor samt revisorsuppleant.

 

            Revisor:                 ikke på valg                       (2 år)

            Suppleant: Afshin Foroughipour                     (1 år)

 

10)    DGI tilbud om samarbejde om Outdoor motion


            Der skal gives tilsagn fra afdelinger der er interesseret i at deltage.   

 

11)    Gennemgang af forslag til nye vedtægter

Dette er en overordnet gennemgang af væsentlige ændringsforslag til vedtægter, foranlediget af strategi arbejdet 2016: Ændringsforslagene fremsættes til afstemning på ekstraordinær repræsentantskabsmøde torsdag d. 27 april 2017.

Forslag er ikke til afstemning på ordinær repræsentantskabsmøde.

 

12)    Eventuelt

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Aarhus Idrætsforening af 1900, Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C

Du er her: Hjem Nyheder