Du er her: Hjem Nyheder


 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00

Storcenter Nord, Konferencesalen

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Hovedbestyrelsens beretning for de forløbne 12 måneder

3. Afdelingernes og evt. udvalgs korte beretninger

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (1.1. - 31.12)

5. Hovedbestyrelsens handlingsplan og budget – herunder fastsættelse af afdelingernes kontingent til Aarhus 1900 (for det efterfølgende regnskabsår)

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2 i lige år/3 i ulige år)

8. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år (suppleant med flest stemmer er 1. suppleant)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

 

 

 


 

 

Aarhus Idrætsforening af 1900, Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C

Du er her: Hjem Nyheder