Du er her: Hjem Historie

Aarhus 1900 Historie

 

Foreningen er døbt Aarhus Idrætsforening af 1900, men i daglig tale Aarhus 1900 og blev etableret ved stiftende generalforsamling 1. juli 1900. Den stiftende generalforsamling blev afholdt på privatskolen på Jægergårdsvej ( i dag Jægergårdsgade) og følgende bestyrelse blev valgt:

Formand:                             L.H. Bøilesen

Næstformand:                      J.A.M. Rodholm

Sekretær:                            Immanuel Løvschal                                               

Kasserer:                             Harald Larsen

Aarhus 1900 var og er en foregangsforening, hvor der altid har været plads til alle. Eksempelvis kan nævntes, at kvinder havde fra første færd fuld medlemsret, hvilket var unikt, set i lyset af, at kvinder først fik valgret i 1915.

Man mener, at de første idrætsgrene, som foreningen repræsenterede, var Atletik, Gymnastik, Cricket, Fodbold og Svømning. Usikkerheden hænger sammen med at etableringen skete i idrættens opstart og der derfor ikke er nogen helt sikre notater. Man har dog fundet nogle notater om Aarhus 1900 Gymnastik, som ret hurtigt blev toneangivende i det jyske og som åren gik, kom der flere og flere notater og mange af dem beretter om både jyske- og danske mesterskaber. For alle afdelinger gælder , at der jævnt fordelt over årene, er kommet beretninger om danske-, jysk- og kredsmesterskaber.. Aarhus 1900 har også gennem tiderne haft deltager ved De Olympiske leje – første gang London 1908.

En ting der er værd at bemærke er, at ikke alle de discipliner man dystede i, i begyndelsen af det 20-århundrede, kendes i dag. Der er en beskrivelse af et gymnastik stævne hvor Aarhus 1900 møder Vejle Gymnastikforening i 1907 og her var Aarhus 1900 Gymnastik overlegen i disciplinen Sidespring. Det er senere nævnt, at en gymnast fra Aarhus 1900 Gymnastik var med i holdkonkurrence efter frit system og fik guldmedalje ved De Olympiske Leje, Antwerpen 1920.

Aarhus 1900 har gennem åren både rummet eliten og bredden. Der har været plads til alle, både dem der har ønsket konkurrencen på højt plan og til dem der blot har nydt at motionere - atleter, svømmere, cricketspillere, tennisspillere, gymnaster, orienteringsløber, håndboldspillere, triatleter og volleyspillere har deltaget i såvel danske som internationale mesterskaber, mens atletikkens motionister, ældreidrætten, fodbold, motionssvømmere mv. har nydt samværet og fælleskabet hjemme i Aarhus.

Som organisation har vi været arrangør/medarrangør af mangt og meget. Det være sig idræts- og atletikstævner, maratonløb, motionsløb, tennisturneringer, orienteringsløb mv. Vi har hjulpet/hjælper hinanden på tværs af afdelingerne, når opgaver har skullet løses og det har skabt et unikt sammenhold i hele Aarhus 1900. Et sammenhold, hvor frugterne har kunnet høstes, når der har været brug for officials og meget mere. Sagen er nemlig den, at sammen er vi stærke og derfor kan vi overkomme selv de sværeste opgaver.

Aarhus 1900 har udviklet sig og er i dag en moderne idrætsorganisation som ikke blot rummer de traditionelle idrætsgrene som atletik, gymnastik og fodbold men også nye, til det være sig Skater hockey, Motionsløb, Beachvolley og Mountainbike – idrætsgrene der har en anden appel. Vi tiltaler der for alle grupper og er således meget vidt favnende i dag og vort medlemstal 2012 udgør samlet 5014 medlemmer.

Vi er viden om, at organisationen til stadighed udvikler sig og at de krav, som samfundet omkring stiller er under forandring. Derfor har vi vedtaget følgende grundlag for organisationen:

                             MISION:

                      Aarhus 1900 har som sin overordnede mission

gennem tilbud om idræt for alle at fremme fysiske,

psykiske og sociale færdigheder hos befolkningen

og på den måde bidrage aktivt til samfundsudviklingen.

                             VISION:

  • Vi vil løbende følge og tolke samfundsudviklingen og gennem
   åbenhed og fremsynethed tilpasse Aarhus 1900
   til tidens krav
  • Vi vil bidrage til at fremme det enkelte menneske og familienstrivsel
   og stimulere forholdet både på det
   sportslige og det sociale plan
  • Vi vil løbende måle medlemmernes tilfredshed


  Disse teser arbejder vi ud fra i dag.

  Gennem årene har foreningen haft mange Hovedformænd. Den første var L.H. Bøilesen, som sad der fra 1900-1921, og den nuværende hovedforman er Mads K. Warming. Mennesker som sidens foreningens start, har gjort et rigt stort og flot arbejde.

  Som en moderne forening, ser vi frem mod åren der kommer og glæder os til at løse de udfordringer, der dukker op.

                                                           

   

 • Aarhus Idrætsforening af 1900, Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C

  Du er her: Hjem Historie