DM Lang 2015 flyttet til Ålum

DM lang 13. september 2015 afholdes i Ålum i stedet for Løvskal skov, og det lukkede område kan ses her:

Se det lukkede område for DM Lang 2015

Baggrunden for den trufne beslutning er følgende:
Aarhus 1900 Orientering fik tilbage i februar 2014 tilsagn om at kunne anvende Løvskal skov til DM lang i september 2015.
Forårsaget af et ejerskifte ved Ulstrup Slot, der ejer Løvskal skov, blev der først givet endelig tilladelse til korttegning i midten af september 2014. Denne tilladelse blev givet i enighed mellem stævneledelsen, Ulstrup Slot og de involverede jagtkonsortier. Det viste sig imidlertid, at ikke alle medlemmer i jagtkonsortierne bakkede op om den beslutning, hvilket medførte at korttegningen i første omgang måtte udsættes til februar 2015.

Midt januar 2015 modtog stævneledelsen kort med krav om vildtlommer i et omfang, så det reelt set var umuligt at opfylde kravene til banelægning for et DM lang arrangement.

Flere muligheder for andre skove blev forsøgt med stor behjælpelighed fra flere naboklubber. Gennem dette arbejde lykkedes det til sidst at få løbstilladelse i Ålum skov fredag d. 13 marts. hvorefter det blev annonceret på O-service.

Stævneledelsen
Birgitte Halle & Anders Edsen