Find vej i Danmark

top[1]

Find vej i Skæring og Egå

Aarhus 1900 Orientering har i samarbejde med Sølystskolen i Egå og Skæring skole opstillet 27 faste poster. Der 13 poster ved Skæring Skole og 14 poster ved Sølystskolen i Egå og på strandarealerne ved Egå Marina. Posterne er røde pæle forsynet med et skilt med unikke kontrolkoder. På skolerne er nogle af skiltene sat på bygninger. Husk at tage hensyn når du færdes på skolens område.

Skæring Skole

Sølystskolen og Egå Marina