POST1900

8. årgang, nr. 2. maj 2004

Informationsblad for Århus 1900 orientering

 

Formanden har ordet! – <af Per Lind Jensen>

HASTER HASTER HASTER HASTER HASTER MARSELISLØBSHJÆLP

I sidste klubnyt bragte jeg en efterlysning om hjælp til uddeling af diverse reklamematerialer i forbindelse med en ny markedsføringskampagne, som Marselis-løbet har i støbeskeen.

Sven Weel har rykket for et svar og i den forbindelse skal jeg bede medlemmer, der kan og vil hjælpe til om straks at melde sig til undertegnede Per Lind Jensen, da jeg ellers må meddele Sven Weel, at vi ikke kan løfte opgaven.

Sven skrev:

Vi skal i Marselis-Løbet her til foråret bruge 1 - evt. flere - folk til at fordele brochurer m.v. til forskellige steder i byen, jf. vedlagte markedsføringsplan.
Det handler om de aktiviteter, der er markeret med gult.
Desuden planlægger vi muligvis uddeling ved Eventyrløbet og Vestkystløbet. - markeret med turkis. Her skal vi i givet fald også bruge kapacitet.
Jeg vil gerne bede orienteringsafdelingen stille bemanding til rådighed for disse opgaver - ihukommende debatten ved sidste fondsmøde.
Til uddelingen i byen skal det gerne være en person - personer - som kan klare dette i dagtimerne, og som er samvittighedsfulde.

 

25.4.2004

1900 Stafetten. Brochurer udleveres til ca. 4.000 deltagere.


Uge 21


Følgende uger indtil tilmeldingsslut

Udbringning af brochurer og brochurestandere samt plakater til Sportsbutikker, biblioteker, kommuneinformation, turistbureau etc.
Uddeling
Løbende opfølgning af behov og opfyldning.


1. juni (uge 23)

Uddeling af brochurer ved Kvindeløbet i Århus


Lørdag, den 5. juni (uge 23)

Fortræningsstart.
Uddeling af materialer – brochurer samt bagrudestreamere.Dette var opgaverne, der kunne vælges imellem. SVAR venligst STRAKS.

C-løbet i Ebeltoft Plantage den 21. marts 2004.

Årets første arrangement i Aarhus 1900 regi løb af stabelen i weekenden den 20.-21. marts.

Det eneste vi ikke havde helt styr på var vejret, som uden overdrivelse godt kunne have været en smule bedre. Anders Edsens baner fik ros og stævneleder Olaf Christensen havde vist nok kun glemt 12 ruller toiletpapir, men det hele blev klaret i sidste øjeblik, og desuden var der mulighed for at skylle hænderne i Rodalon vand efter besøget på das.

Stævnepladsen ved KVADRAT lå ganske godt i forhold til den kraftige vind, der prægede weekenden. Overdommer Dieter Gravgaard havde heldigvis intet at lave, og samlet kan vi konstatere, at vi endnu engang i fællesskab var i stand til at lave et flot arrangement. Stævnelederen har takket alle deltagende medlemmer pr. mail, men det kan ikke gøres for tit, så endnu engang tak til alle, der hjalp til før, under og efter løbet. Jeg var lige ved at glemme, at Henning og Frank i en indtil nu uset grad havde styr på EMIT brikkerne og det tilhørende Etiming program. Det tegner godt for den videre brug.

Cupmatch 2004

Med så mange deltagere i påskeløbene, håber jeg også, at vi til årets første Cup-match vil være i stand til at stille med et tal- og løbestærkt hold. Datoen er måske ikke den bedste nemlig Pinsedag den 30. maj, men med lidt god planlægning og en hurtig løbstid kan man forhåbentlig passe det ind.

Rengøring GRUMSTOLEN

Vi har overtaget rengøringen fra skiklubben. Listen er sendt ud med sidste nummer af klubbladet og vil blive hængt op på GRUMSTOLEN til afkrydsning, når jobbet er udført.

Frem til oktober er det 1900 orienterings medlemmer, der efter den ophængte liste står for rengøringen, men det plejer at være en opgave, der klares flot. I år er der efter beslutning på årets generalforsamling ikke fælles hovedrengøring, men til denne opgave er der opført personer på listen, som til gengæld ikke tager del i den almindelige rengøring i løbet af vores sæson.

Åbne løb.

Se DOF’s hjemmeside eller 1900 orienterings egen og overhold så venligst fristerne til LONE.

Man anbefales at benytte O-service som Henrik har fortalt om. Har du ikke fået din kode eller mangler du hjælp til at komme i gang, kan du henvende dig til Henrik, som vil guide dig igennem.

Tanker efter generalforsamlingen vedr. Marselis-løbet mm. – <af Birte Sivebæk>

 

Hver gang emnet Marselis-løbet bliver bragt på bane er ordlyden til os menige medlemmer den samme, nemlig: ”Vær parat når Marselis kalder”, ”der er fokus på O-afdelingen” og ”mange interesserede står på spring for at komme til fadet”.

Man spørger sig selv. ”Jamen, er vi ikke parate?” ”Hvorfor er vi i søgelyset?” ”Hvor meget for lidt arbejde yder vi?”

Lidt historie vedr. Marselishjælpen, som jeg husker den fra 1986 og til i dag.

Dengang:

Vi havde 4 fortræningsaftener at stå vagt ved.
Vi var officials på en mindre del af ruten på selve Marselis-dagen (fra den gamle 6 km skilte sig fra 12 km ruten og hen til svinget ved Gåsehaven)
Vi var godt repræsenteret til pakkeaftenen ca. 30 personer.

Nu:

Vi har 6 fortræningsaftener at stå vagt ved.
6 km ruten blev omlagt og vi fik fra 2 km-mærket til 8 km-mærket på selve Marselisdagen, - en betydelig udvidelse af området.
Vi stiller med mandskab ved 2 væskeposter på Marselisdagen
Vi leverer mindst 4 P-vagter på Marselis-dagen
Vi stiller til pakkeaftenen ca. 30 personer
Vi opmåler/inddelerTangkrogen.

I parentes bemærkes at vi også har været officials ved rulleskøjteløbet, da det blev afviklet på Marselis-dagen, og vi har deltaget i rejsning af det store telt på pladsen.

Parate?

Arbejdstimer der blev leveret anno 2003 anslås til:timer

6 aftener a 16 pers a 2 timer

192

p-vagt 4 pers a 4 timer

16

18 officials a 4 timer

72

pakkeaften 30 pers a 3 timer

90

møder (Frank)

6

udarbejdelse af vagtskema mm (Frank)

4

pladsopmåling (Per R)

30 ?

I alt

410


For dette arbejde kvitteres med 60.000,- kr.

Yder vi for lidt?

Efter min mening burde medlemmerne af 1900-orientering oplyses om, hvor mange arbejdstimer de øvrige afdelinger leverer og oplyses om, hvor stort et tilskud disse afdelinger oppebærer. Det ville give os en mulighed for at vurdere i hvilket omfang, der skal præsteres mere arbejde for at oppebære et (uændret?) tilskudsbeløb, og for at komme ud af fokus og den evige trussel med at andre står på spring.

Jeg efterlyser gennemsigtighed/åbenhed omkring disse tal og arbejdsopgaver.

En opfordring til Frank/bestyrelsen kunne være at udfylde nedenstående skema og bringe dette i næste udgave af Post1900.


Afdeling

Arbejdstimer leveret

Beløb i kr.

orientering

410

60.000,-

TrifodbolddamegymA & Mm. fl.
Træningsløbsliste foråret 2004 <af Henrik Andersen>Skov

Startsted

Arrangør

Bemærkning

28-apr

Nørreris

 

OK Pan.?

Forårscup

05-maj

Frijsenborg

 

OK Pan.?

Forårscup

12-maj

Fløjstrup

Moesgård

1900

 

26-maj

Himmerig/Bærmose

 

OK Pan.

 

02-jun

Risskov

Vandrerhjemmet

1900

 

09-jun

Silkeborg Sønderskov

 

Silkeborg

Supertræningsløb

16-jun

Vestereng

 

OK Pan.

 

30-jun

Silkeborg Østerskov

 

Silkeborg

 

07-jul

Silkeborg Østerskov

 

Silkeborg

 

14-jul

Silkeborg Sønderskov

 

Silkeborg

 

21-jul

Silkeborg Nordskov

 

Silkeborg

 

27-jul

Nørlund/Herning

 

Herning

 


Start 18.00-18.30
Pris 20 kr (5 kr. hvis man selv medbringer kort)
Baner: 7-9 km sv
ær, 4-6 km svær, 4-6 km mellemsvær, 2-4 km let.

Se altid seneste opdateringer til listen på www.aarhus1900.dk/orientering, eller på OK Pan hjemmeside http://www.orientering.dk/okpan/


 

 

POST1900 udgives af redaktionen af Århus 1900 Orientering, Lykkenshøj 12, 8220 Brabrand. Ansvarshavende redaktør: Johanna van Binsbergen. POST1900 udsendes hver måned eller efter behov til klubbens medlemmer. POST1900 har til formål at dække de lokalinformationer som måtte have klubbens medlemmers interesse. POST1900 er et forum for medlemmernes almindelige meninger og indslag. Meninger der tilkendegives i POST1900, må ikke opfattes som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Indlæg sendes til Johanna van Binsbergen. Adresseændringer (e-mail og snail mail) meddeles til Henning Jensen. Ved problemer med distributionen ret henvendelse til Frank Dabelstein.