POST1900

7. årgang, nr. 10. december 2003

Informationsblad for Århus 1900 orientering

 

Året der gik… – <af Thomas Kokholm>

 

Her ved årets afslutning er der traditionen tro tid til at gøre status.

 

Mit engagement i klubbladregi er ved at nå et endepunkt. Efter mere end 70 udgivelser har klubbladet i min tid undergået en del forandringer. Fra at være formandens brev, blev der – efter en drøftelse med Per tilbage i 1996/7 – indført nye tider. Reaktionen, tilrettelæggelse af indholdet samt distributionen lå nu ikke længere i formandsregi, hvilket vi havde forhåbninger om ville give klubbladet et mere bredt skribentgrundlag – det var ikke længere udelukkende formandens brev – og skal jeg selv sige det har det bestemt været succesfuldt.

 

Der har som i alle andre sammenhænge været lidt udsving her også, men i bund og grund har der været en pæn tilstrømning af spændende artikler, tilbud og andre beskeder til og fra klubbens aktive som passive medlemmer.

 

Det er mit store håb, at en anden ildsjæl vil føre stafetten videre og meget gerne med et nyt personligt islæt - historien fortsætter blot med andre ord og meninger. Jeg vil dog i videst mulig omfang stå på sidelinien, hjælpe og guide i det omfang det ønskes.

 

Ligesom jeg med stor selvfølgelighed, sammen med resten af klubbens aktive som passive medlemmer vil bidrage med stort og småt til bladets indhold. Samtidig vil jeg med en helt anden spænding og forventning se frem til de månedlige udgivelser.

 

Nyhedsformidlingen er en af de væsentlige funktioner der findes i klubregi. Hvordan den skal tilrettelægges fremover bør og skal derfor være et område som redaktøren sammen med klubbens medlemmer skal tage stilling til.

 

Den elektroniske form, som blev indført, efter en lille pilotperiode tilbage i november 2000, er og bliver den rette fremtidige forsendelsesform efter min bedste overbevisning. Både tidsperspektivet (fra det redaktionelle til klubbladet er modtaget af de enkelte medlemmer) og at der er tale om en væsentlig billigere forsendelsesform, har en klar betydning for fastholdelse af metoden, specielt i klubbens størrelse taget i betragtning.

 

Fra redaktionen side skal der lyde et lykkebringende nytår til alle – skoven venter blot på lyden af trampende og pustende o-løbere – også i det nye år.

 

Formanden har ordet! – <af Per Lind Jensen>

 

Godt nytår

Efter en forhåbentlig veloverstået jul med masser af spændende og god mad er I sikkert alle i fuld gang med forberedelserne til næste års sæson i Aarhus 1900 orientering.

 

Alle klubbens medlemmer ønskes med årets første Post 1900 et rigtig godt nytår. Et enkelt tilbageblik på året, der er gået, skal der som vanligt være plads til, årets juleløb.

 

Lørdag den 6. december lavede julekomitéen bestående af Anna, Birthe W., Erling, Ole J. og Tove R. endnu et juleløb med masser af nye og spændende udfordringer for alle deltagere.

 

Skridttælling, puslespilsløb, der krævede samarbejde, julesange og meget andet indgik i arrangementet og med maden fra Skovhuset i Lillering var stemningen hele aftenen helt i top og der var da også den største opbakning til arrangementet, idet godt 50 medlemmer deltog.

 

Vinderen af den gyldne sko 2003 blev Øjvind Brøgger der kun skønnede ganske få meter forkert i den indlagte skridttællingskonkurrence. Han blev dog kraftigt fuldt til dørs af 3 andre der var ganske tæt på de rigtige afstande. Endelig bør det bedste hold i selve orienteringskonkurrencen nævnes, det var: Thomas, Nanna og Lena.

 

Næste års arrangører blev også fundet og det blev Johanna, Frank, Jørgen B., Lena og Øjvind, det er garvede folk alle sammen, så der er sikkert god grund til allerede at glæde sig voldsomt eller frygte det værste alt efter temperament. Vi er garanteret mange, der glæder os på forhånd.

 

Ny redaktør til POST 1900

Bestyrelsen har fortsat ikke modtaget seriøse henvendelser fra medlemmer, der kunne tænke sig at overtage eller medvirke til at varetage redaktørposten i fremtiden. Det er et emne, der trænger sig på og derfor opfordres alle til at gøre sig nogle overvejelser, inden vi mødes på klubmødet i januar.

 

Generalforsamling 2004

Datoen er fastlagt til tirsdag den 24. februar og her med bladet følger så den foreløbige dagsorden. Såfremt der indkommer forslag vil endelig dagsorden blive udsendt eller opslået på Grumstolen senest 5 dage før generalforsamlingen, som vedtægterne foreskriver.

 

Træningsløbsliste forår 2004

Henrik har lavet en første udgave, men ellers må vi nok efterhånden vende os til at kikke på nettet. Det er dog fortsat planen at forsøge at lave halvårsplaner til ophængning på køleskabsdøren.

 

Aftale om fælles ungdomsprojekt med PAN.

I forbindelse med DIF/DOF projekt vil der, sammen med OK Pan Århus, blive sat fokus på ”Et godt idrætsmiljø for børn”. Projektet har 6 fokuspunkter:

 

·          Børnepolitik, dvs. der skal formuleres en målsætning for børnearbejdet.

·          Organisering, dvs. der skal nedsættes et egentligt børneudvalg.

·          Aktivt forældresamarbejde, dvs. forældre skal inddrages som ressourcepersoner.

·          Den gode voksne, dvs. der skal skabes gode ledere og trænere.

·          Aktivitetsniveau, dvs. der skal være tilbud om trænings- og konkurrencemuligheder for alle.

·          Det fysiske miljø, dvs. at man skal tilpasse det til børnenes niveau.

 

Der er udgivet en brochure i forbindelse med projektet, hvor man kan læse mere om detaljerne.

For bestyrelsen er Lone Christensen indgået i udvalget medens Lone Dybdal som forældre er med i projektet. Tirsdag den 13. januar kl. 19.30 på Silistria vil DOF´s breddekonsulent Henrik Thomsen fortælle om projektet, der støttes med 6.000 kr. pr. klub. Interesserede kan kontakte Lone C eller Lone D. for nærmere oplysninger, men der skulle også være direkte invitation på vej ud til potentielle deltagere i projektet.

 

På snarligt gensyn i skoven, hvor orienteringsløb opleves.

 

TRÆNINGSWEEKEND DEN 21. – 22. FEBRUAR 2004 MED UDGANGSPUNKT FRA OKSBØL VANDRERHJEM - <af Bent Christensen>

 

Ting ruster let i den fugtige danske vinter, og det gælder også de O-tekniske færdigheder. I stedet for en PAVA hulrumsbehandling af bilen, tilbydes du en ”hulrumsbehandling” af det organ som sidder øverst på kroppen, nemlig hjernen. Vi skal ned/ud til Vesterhavet for at få de dårlige vaner, rusten i krop og tanke, og den dårlige kondition minimeret, så blodet igen kan strømme frit i tanke og krop med bedre resultater i marken til følge. Vi trænger til at få et brush-up i de vestjyske færdselsregler. Og så får du også en mulig for at møde og få snakket med dine klubkammerater under hyggelige former, at få lært noget nyt og i det omfang din kompetence rækker at give din viden videre til den, som ikke er så erfaren.

 

Og hvem står så rent praktisk for weekenden i Oksbøl:

 

Tovholder er: Bent Christensen, e-mail bcx@sks.aaa.dk

Ansvar for den løbsmæssige afvikling om lørdagen: Lena og Erling Nørgaard, e-mail erling_n@post6.tele.dk

Ansvar for den løbsmæssige afvikling om søndagen: Henrik Andersen, e-mail katjahenrik@mail1.stofanet.dk

 

TILMELDINGSFRISTEN ER TIRSDAG DEN 20. JANUAR, KL. 20.00 TIL BENT CHRISTENSEN, PÅ OVENNÆVNTE E-MAIL ADRESSE

 

Vi er nødt til hurtigt at få et overblik over, hvor mange der brænder efter at deltage, især med henblik på reservation af værelser på Oksbøl Vandrerhjem. Der er nemlig også et langdistance o-arrangement i Oksbøl søndag den 22. februar, hvilket giver et yderligere pres på vandrerhjemmet. Jeg har på forhånd booket 30 pladser, hvilket gerne skulle være for lidt. Så – TRÆF VENLIGST EN HURTIG BESLUTNING, MED DERAF FØLGENDE HURTIG TILMELDING

 

Glemte jeg at fortælle, hvad indholdet i weekenden er: En blanding af lidt teori og masser af vestjysk frisk luft, blandet af Lena og Erling om lørdagen. Om søndagen kobler vi os på langdistancebanen og får den ”skåret” til, så den i længde passer til os. Hvis du er helt vild efter at komme til at løbe langt, vil Henrik sørge for, at du kan få din lyst styret.

 

Alt det praktiske med møde- og sluttider, hvad du skal medbringe af ting, sager og evt. hjemmebagte kager, det vil du høre nærmere om.

 

Til slut vil jeg ønske jer alle et godt nytår med håbet om, at vi i 2004 må få mange gode oplevelser sammen i orienteringssammenhæng.

 

Ungdomsmøde for voksne den 13. januar på Silistria kl. 19.30 – <af Lone Christensen>

 

Århus 1900 Orientering er blevet udvalgt til et projekt, som skal fremme børne- og ungdomsarbejdet. Det kommer til at berøre alle i klubben, da vi skal skabe det optimale idrætsmiljø. Vi skal lave en målsætning for børneidrætten i vores klub.

 

Derfor indkalder vi til møde for at tale om, hvordan vi kan støtte og styrke det daglige klubarbejde.

Dansk Idrætsforbund og DOF´s konsulent vil være fødselshjælpere og sparringspartnere i tæt samarbejde med OK Pan Århus. OK Pan Århus trænere står for instruktion og træningen, men det gør det ikke alene.

 

Der bliver brug for voksne ildsjæle. Kom tirsdag d. 13-01-04 kl. 19.30 og hør hvad det er. DOF´s ungdomsformand Henrik Thomsen vil være der og fortælle om projektet - og der er mange ideer – også til voksenarbejdet.

 

Træningsløb foråret 2004 <af Henrik Andersen>

 

Start Lørdage 13:00-13:30     

Pris 20 kr. (5 kr. hvis man selv medbringer kort)

Baner: 7-9 km svær, 4-6 km svær, 4-6 km mellemsvær, 2-4 km let.

 

Se altid seneste opdateringer til listen på www.aarhus1900.dk/orientering, eller på OK Pan Århus hjemmeside http://www.orientering.dk/okpan/. Der vil så vidt muligt blive anvendt EMIT udstyr til alle de træningsløb vi selv arrangerer. 

 

 

Dato

Skov, mødested

10. januar

Risskov, Vandrerhjemmet

17. januar

Storskoven, Grumstolen, 1900 arrangerer

24. januar

Marselisborg Nord, Silistria

31. januar

Fløjstrup, P-plads ved Moesgård Strand, 1900 arrangerer

7. februar

Storskoven, Silistria

14. februar

Villhelmsborg, ved Godset

21. februar

Marselisborg Nord, Silistria

6. marts

Fløjstrup, P-plads midt i skoven

 

Der er ingen træningsløb den 13. marts hvor der er Nordjysk 2.dages, samt den 20. marts hvor vi selv laver C-løb i Ebeltoft dagen efter.

 

Klubaften torsdag den 15. januar kl. 19:30 – <af Henrik Andersen>

 

Vi vil fra bestyrelsens side gerne bruge klubaftenen til at fortælle om nogle af de planer vi har for fremtiden, og til at høre medlemmernes holdning til disse.

 

·          C-løb i Ebeltoft 21/3

·          Nye medlemmer – Det evigt tilbagevendende emne, hvordan hverver og fastholder vi nye medlemmer

·          POST1900: Ny redaktør, er den elektroniske form den rigtige måde at udgive bladet på?

·          Hvilke løb skal vi arrangere de kommende år?

o         Langdistance i 2005 (skov pt. ukendt)

o         Natugle i Storskoven 2005

o         B-løb i Silkeborg foråret 2006

o         JFM Stafet i Hjermind august 2006

·          Marselisløbet

·          Børne- og ungdomstræning

·          Sommertur: skal der være klubtur til EM på Sjælland eller måske til Svensk 5-dages, eller?

 

Det er ikke noget krav at man tilmelder sig, men giv gerne et praj om I kommer på katjahenrik@stofanet.dk, så vi ved hvor meget kage der skal bages.

 

C-løbet i Ebeltoft Plantage den 21. marts 2004 - <af Olaf Christensen>

 

Som det sikkert er bekendt, står Århus 1900 Orientering som arrangør af C–løbet, søndag d. 21. marts 2004 i Ebeltoft. Jeg vil snart kontakte jer for at høre, om I vil være med til at afvikle stævnet. Jeg ser gerne at I kontakter mig, hvis I har nogle funktioner, som I kunne tænke jer, at lave op til og på selve løbsdagen.

 

Ganske få funktioner er på plads nu, men der er rigtig mange muligheder.

Jeg kan kontaktes via:

 

Olaf Christensen

Dybkjærvej 24

8200 Århus N.

Tlf.: 86 10 88 00 / mobil 21 77 64 36

 

Eller via:

 

e-mail: olafchristensen@mail.tele.dk 

 

Vi har oplevet, at jo flere vi er jo sjovere er det. Samtidig bliver det lettere.

 

De sidste skovtilladelser er ved at falde på plads og stævnepladsen bliver ved Kvadrat i Ebeltoft, hvor vi, på et møde lillejuleaften, har fået forhåndsgodkendelse til at anvende deres P-pladser og omliggende arealer til stævnet. I det nye år afklares det om der også vil blive mulighed for el, vand og toiletter og ellers er det opgaver der skal løses på anden vis.

 

Påsken 2004

 

Der er i bestyrelsen arbejdet med at lave fælles overnatning i forbindelse med påskeløbene, og hvis Bent har fået de endelige aftaler på plads vil der måske allerede med dette nummer af POST 1900 ligge et tilbud til jer. Billund har været på tale, men læs hvad Bent skriver.

 

Grønland – <af Lone Christensen>

 

I juni 2003 var Olaf og jeg på Grønland. Vi var så heldige, at der samme tid var Grønlandsmesterskaber i O-løb. Vi blev meldt til et løb hjemmefra og deltog i det. Stævnet var i tre dage, men vi kunne kun være med til det første løb pga. vores videre rejse. Det var sjovt og spændende. Misvisningen var 45° og ækvidistancen var

5 meter.

 

Løbet var på 50 minutter og det gjaldt om at finde så mange poster som muligt. Der var danske løbere med fra OK Pan Århus, Odense og Fredericia.

Vil du se det så klik ind på http://www.balslev.anet.dk/iog/default.asp

 

Annonce – <af Lone Christensen>

 

Hvad stemte du til juleløbet 6/12 2003?

 

Har du tænkt over spørgsmålet siden?

 

Der søges en eller to, der vil lave bladet POST’1900. Du skal være venlig og rar, have humor, vil Århus 1900–Orientering det bedste, sætte pæne billeder i, kort sagt fortsætte den linie der er nu - men forandringer er også tilladt.

 

Her følger den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen

 

Harlev den 28.12.2003

 

GENERALFORSAMLING

1900-ORIENTERING

TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR 2004.

KL. 19.00 PÅ GRUMSTOLEN

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i 1900 ORIENTERINGS klubhus i henhold til vedtægterne, med følgende dagsorden:                        

 

            1. Valg af dirigent                                           

 

            2. Valg af referent

 

            3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

            4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

           

            5. Indkomne forslag

 

            6. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent og løbsafgift for det

                 kommende år. Bestyrelsens forslag er:

            Kontingent seniorer                                         300 kr./halvår

            Kontingent juniorer (<21 år)                            150 kr./halvår 

            Kontingent studerende på S.U. (21-25 år)      150 kr./halvår

            Kontingent superseniorer (>64 år)                  150 kr./halvår

            Kontingent passive                                          250 kr./år

            Familierabat 20 % ved mindst 3 på samme adresse.

 

            Løbsafgift 2004 (to valgfri ordninger)

            Løbsafgift seniorer                                           600 kr./år (Gældende løb i Danmark)

            Løbsafgift juniorer(<21år)                               350 kr./år (Gældende løb i Danmark)

 

            Løbsafgift seniorer                                           1100 kr./år (Gældende løb i DK+ øvrige Nordiske lande)

            Løbsafgift juniorer(<21år)                               600 kr./år (Gældende løb i DK+ øvrige Nordiske lande)

 

            7. Valg til bestyrelsen

               Herunder valg af formand Per Lind Jensen der afgår

               + 2 bestyrelsesmedlemmer Lone Christensen og Henrik Andersen der afgår.

               Alle tre er villige til genvalg.

                           

            8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

               På valg er Jørgen Bang og Birthe Worm

           

            9. Eventuelt

 

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indkomne forslag sendes senest 10 dage før generalforsamlingen. Håber rigtigt mange møder op med gode idéer, ris og ros og derved støtter bestyrelsen i det fortsatte arbejde. Foreningen er vært ved et beskedent traktement, hvorfor vi gerne hører om du/I kommer, men tilmelding er ikke en betingelse for at møde op.

 

På bestyrelsens vegne på gensyn tirsdag den 24. februar 2004 kl. 19.00 på Grumstolen

 

Per Lind Jensen

   formand

 

POST1900 udgives af redaktionen af Århus 1900 Orientering, Falstersgade 17, 8600 Silkeborg. Ansvarshavende redaktør: Thomas Kokholm. POST1900 udsendes hver måned eller efter behov til klubbens medlemmer. POST1900 har til formål at dække de lokalinformationer som måtte have klubbens medlemmers interesse. Ligeledes skal POST1900 være et forum for medlemmernes almindelige meninger og indslag. Meninger der tilkendegives i POST1900, må dog ikke accepteres som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Henvendelse kan ske via e-mail adressen: thomas.kokholm@email.dk.