POST1900

8. årgang, nr. 1. februar 2004

Informationsblad for Århus 1900 orientering

 

Formanden har ordet! – <af Per Lind Jensen>

 

Medlemsmødet på Grumstolen den 15. januar

Ikke mindre end 27 medlemmer var mødt op og deltog i debatten på medlemsmødet. Det var en god oplevelse. Vi startede med C-løbet i Ebeltoft Plantage den 21. marts og stævneleder Olaf Chri- stensen fik allerede her fyldt mange af funktionsposterne til løbet ud, men der er helt sikkert plads for en opgave til dig også, hvis du ikke har nået at melde dig. Som Olaf skrev i sdiste nummer af POST 1900. Det er sjovest, når vi er mange om det. Kontakt blot Olaf straks.

 

Det blev på medlemsmødet nævnt at deltagelse i Marselisløbets aktiviteter gerne må intensiveres, da bl.a. bortfaldet af teltrejsningstjansen har medført at Marseliskomitéen har fået en opfattelse af at vi fra 1900 orientering ikke har bidraget med så mange mandetimer som tidligere, hvilket også en intern opgørelse har vist. Der kan således ikke kraftigt nok opfordres til at stille op når Marselis- løbet kalder, så vi fortsat kan opretholde det gode tilskud vi indtil videre har fået fra Marselis- fonden.

 

Nye medlemmer og ikke mindst modtagelse af disse var igen på dagsordenen og fremover vil det være Lone Christensen, der sørger for den første kontakt og udsender informationsmateriale om klubben og dens forhold. Lone ser gerne, at man henvender sig for at give et tilbud om at være ”fadder” for en eller flere kommende nye medlemmer. Ligesom alle opfordres til at tage sig af nye medlemmer, når de møder dem ved træningsløb eller i klubhuset.

 

Det nye ungdomsarbejde i DIF og DOF regi som blev omtalt i sidste klubblad, har nu fået den endelige organisation på plads og Erik Søgaard, Ole Gjøderum og Lone Christensen danner et egentligt børneudvalg sammen med medlemmer fra OK PAN. Henvendelse om projektet bør derfor ske direkte til udvalget.

 

Lena og Erling meldte klar til Oksbøl træningsweekenden den 21.-22. februar og løftede lidt af sløret med hensyn til skovområder. Lørdag formiddag bliver i Bordrup Plantage og om eftermiddagen bliver det i Ho-Plantage. Søndag vil aktiviteterne komme til at foregå i tilknytning til langdistanceløbet, der finder sted i området. Der vil selvfølgelig være mulighed for at tilpasse banerne til den enkeltes formåen og behov.

Tilmeldingsfristen den 20. januar er overskredet, men jeg ved ikke i skrivende stund om Bent kan finde en plads mere, hvis du henvender dig straks.

 

Nye redaktører til POST1900 blev også fundet på medlemsmødet, idet Frank Dabelstein og Johanna van Binsbergen i makkerskab vil tage over efter Thomas, der har valgt at gå på pension fra redaktøropgaven, når vi kommer på den anden side af årets generalforsamling. I næste nummer vil der følge en nærmere vejledning om hvordan og i hvilken form og til hvem indlæg fremover skal fremsendes. Thomas har venligt lovet at hjælpe med i overgangsfasen.

 

Bent orienterede kort om arbejdet med at finde fælles overnatning i Billund i forbindelse med årets påskeløb der finder sted i henholdsvis Gyttegård og Frederikshåb Plantager.

 

B-løbet i Silkeborg planlagt til foråret 2006 fik stævneleder og banelægger på plads. Stævneleder bliver Bent Christensen og Anders Edsen bliver banelægger, medens Evald Laustsen og Jørgen Bang meldte sig som banelæggerassistenter.

 

Sommertur 2004 blev drøftet men ikke besluttet og der er således endnu en vigtig grund til at møde op til generalforsamlingen tirsdag den 24. februar på Grumstolen, hvor du kan være med til at træffe den endelige beslutning også på dette område. Foreløbig dagsorden udsendt med sidste nummer af POST 1900.

 

Bodils hjemmebagte kager blev spist med god appetit.

 

Tak til alle for indsatsen på en god medlemsaften. På gensyn i Oksbøl eller senest til generalforsamlingen.

 

Træningsløbsliste forår 2004 – <af Per Lind Jensen>

 

Har samlet lidt fra de omkringliggende klubber til denne liste, såfremt man ønsker at komme til nye terræner ind i mellem. For en sikkerheds skyld bør man se de respektive klubbers hjemmesider med henblik på flytninger, aflysninger og lignende. Listen er til inspiration.

 

Dato

Skov

Mødested

Arrangør

31.01

Fløjstrup

P-plads ved Moesgård Strand

Århus 1900

07.02

Storskoven

Silistria

OK Pan

07.02

Grenå Plantage

Klithuset

OK Djurs

14.02

Wilhelmsborg

Ved Godset

OK Pan

14.02

Alstrup Krat

Ridehuset/Hohøj

Mariager OK

21.02

Marselisborg Nord

Grumstolen

Århus 1900

21.02

Grenå Plantage

Klithuset

OK Djurs

28.02

Sostrup

Afm. mellem Veggerslev og Gjerrild

OK Djurs

06.03

Fløjstrup

P-plads Midt i skoven

OK Pan

06.03

Katholm

Glatved Strand Nord for kalkværket

OK Djurs

 

IOF-postbeskrivelser er blevet opdateret – <af Per Lind Jensen>

 

Hovedændringerne er disse. Fjernede symboler: Ryg, stendynge, lille mose, lille grøft, ryddet område, grendige og saltsten. Terrængenstandene findes naturligvis stadig men skal altså fremover lægges ind under andre symboler.

 

Nye symboler er: Stenklynge, vandbeholder, tunnel, gennemgang (f.eks. i hegn), parkeringsareal, rørledning og lav (tidligere indeholdt i flad). Endelig er tegn for lund og enligtstående træ ændret.

 

Endelig er der indført 3 nye symboler til brug i park-og sprintorientering: monument/statue, passage (gennem bygning) og trappe.

 

De ændrede og gældende postbeskrivelser kan hentes på denne hjemmeside hos DOF:

www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi?dir=ref/iofsymboler

 

POST1900 udgives af redaktionen af Århus 1900 Orientering, Falstersgade 17, 8600 Silkeborg. Ansvarshavende redaktør: Thomas Kokholm. POST1900 udsendes hver måned eller efter behov til klubbens medlemmer. POST1900 har til formål at dække de lokalinformationer som måtte have klubbens medlemmers interesse. Ligeledes skal POST1900 være et forum for medlemmernes almindelige meninger og indslag. Meninger der tilkendegives i POST1900, må dog ikke accepteres som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Henvendelse kan ske via e-mail adressen: thomas.kokholm@email.dk.