POST1900

8. årgang, nr. 3. maj 2004

Informationsblad for Århus 1900 orientering

Formanden har ordet! <af Per Lind Jensen>

Cupmatch 2004 i Egekrattet ved Randers

Dags dato for denne skrivelse nemlig den 9. maj, er der 24 deltagere tilmeldt til cupmatchen i Egekrattet, hvor Randers OK er arrangør. Med lidt held skulle vi vel kunne komme op på det dobbelte, inden tilmeldingsfristen udløber, men det kræver, at også du ser at få dig tilmeldt til løbet snarest muligt og allersenest torsdag den 20. maj kl. 18.00 via O-service eller Lone Dybdal. Få det gjort straks og meld samtidig, om du ønsker at køre med bussen, der traditionen tro vil blive bestilt til turen. For at komme med på buslisten skal du straks melde det til Lone eller til undertegnende på nedenstående e-mailadresse: Per.Lind.Jensen@skolekom.dk

Det kræver alle mand af huse, hvis vi skal gøre os håb om at give konkurrenterne baghjul og sikre en plads fortsat i 2. division.

Supertræningsløbene i foråret

Langt de fleste løb har været godt repræsenteret ved 1900 løbere, og det er helt sikkert, at denne form for træningsløb giver en lang bedre og koncentreret teknikstræning end løb uden kontrolstempling og tidtagning. Det er altså bare med at benytte sig af tilbuddet, når det dukker op. Velkommen i skoven, hvor orienteringsløb skal læres og opleves. På snarligt gensyn og allersenest til cupmatchen. På gensyn.

Officials til Marselisfortræningen <af Frank Dabelstein>

Så er det igen blevet tid til at arbejde lidt for foreningen. Århus 1900 Orientering stiller hvert år med officials til Marselisløbsfortræningen og til Marselisløbet.

Vi skal fra Orienteringsafdelingen i år stille med officials til fortræningen på de datoer, der er nævnt i nedenstående skema. Jeg har nu brug for en tilbagemelding fra alle medlemmer om, hvornår I kan være official. For at få alle poster besat, er det nødvendigt, at man melder sig til mindst to dage.

Tilmeldinger modtages helst pr email til frank@dabelstein.dk Man også ringe til mig på 23 38 20 89. Hvis alt andet fejler, må man udfylde skemaet og sende det som snailmail til Frank Dabelstein, Søndervangs Alle 13, 8270 Højbjerg

Skriv dit navn/jeres navne og sæt mindst to krydser.

Navn

mandag
21. juni

onsdag
23. juni

mandag
26. juli

onsdag
28. juli

mandag
2. august

onsdag
4. august


Jeg udsender et vagtskema til alle, når jeg har modtaget jeres tilmeldinger.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 25. august for Lille Marselis og d. 29. august kl. 9.00 for Marselisløbet.

Klubaften <af Bent Christensen>

Den 24. juni 2004, kl. 19.00, på Grumstolen.

Bestyrelsen indbyder dig / jer til klubaften, inden sommerferien for alvor sætter ind. Vi har en spændende person i tankerne, samt nogle emner som det vil være rart at få drøftet med jer. Så indtil videre har vi følgende på programmet:

Grillaften <af Bent Christensen>

Den 12. august 2004, på Grumstolen. (mødetid og yderligere information - se hjemmesiden)

Vores traditionelle grillaften på Grumstolen afholdes i år på ovennævnte dato. Birte Sivebæk og Chris Krog har givet tilsagn om, at ville købe ind til arrangementet. Det traditionelle løb inden spisningen har ikke fundet sin form endnu, og det kan jo også passende være en overraskelse. Klik efterfølgende ind på hjemmesiden for supplerende oplysninger.

Børnegruppen <af Lone Christensen>

Børnegruppen - og ungdomsløberne - har det godt. De træner hver mandag fra Silistria, og den sidste mandag i måneden er der fællesspisning - sammen med forældrene, løberne og børneudvalget.

Der er kommet nogle få nye børn til i gruppen. Trænerne Morten og Thorbjørn har nok at se til. Forældrene skiftes til at hjælpe med ved træningen.

I børnegruppen arbejdes der på at få en T-shirt, som er fælles for hele gruppen. Forskellige vilde forslag har været fremme, men vi er ved at nærme os et udkast.

Nye medlemmer <af Lone Christensen>

Der er kommet nogle nye ansigter i 1900 orientering. Flere gange har der været kommende medlemmer med til træningsløb. De er blevet pænt modtaget af andre 1900 løbere, der har været der for at træne. Det har de nye været glade for, så det synes jeg er dejligt.

Senere på året vil der blive afholdt begynderorientering på Grumstolen.

Afslutning på C-løbet i Ebeltoft <af Olaf Christensen>

Dette indlæg skulle have været med i sidste nr. af POST 1900.

Jeg vil gerne takke jer alle for en god og vel gennemført weekend i Ebeltoft. Det var dejligt, at vi var så mange og dog ikke flere end, at alle havde noget at lave. Der var kun én klage, og det var, at en post havde fået et forkert nummer, men stod rigtigt, så fejlen var til at rette på tidtagningsberegningen. Ellers gik det hele godt, og der var rigelig mad til alle. Vejret var ikke med os, men så var det helt perfekt at vi havde opstillet begge Marselisteltene. Håber, vi kan prøve igen inden så længe. Tak for en god og lærerig weekend.

Marselisløbet <af bestyrelsen>

Der har i de seneste måneder været en del snak om vores indsats i Marselisløbssammenhæng. I 2003 måtte vi i sidste øjeblik melde fra til den teltrejsningsopgave, vi har haft de seneste år, og vi stillede med forholdsvis få til pakkeaftenen. Specielt den sene framelding til teltrejsningsopgaven har uden tvivl givet os miskredit i Marselis-komiteen.

Komiteen har efter løbet i 2003 lavet en opgørelse over, hvor mange timer hver afdeling har ydet, og hvor mange penge, hver afdeling har fået for deres indsats. Disse tal er alene lavet på baggrund af 2003, og de viser, at vi i det år har ydet mindre for hver krone end Atletik/Motion og Triatlon. Vi har i bestyrelsen ikke gået voldsomt op i, om tallene var korrekte på sidste decimal, men har tiltro til, at det skøn,der nødvendigvis må udøves, er OK. Tallene er ikke direkte sammenlignelige med de tal Birte præsenterede i sidste POST1900, men da de alene tjener som forholdstal mellem de enkelte afdelinger, er det vigtigste, at alle opgaver er talt med, og at de er talt på samme måde for alle afdelinger. Vi kender ikke afregningen over for de øvrige 1900 afdelinger, der yder hjælp til Marselisløbet, og vi har hverken adkomst eller trang til at kommentere andre afdelingers økonomi.

Vi fik efterfølgende et signal fra Marselisfonden, som er Marselisløbets højeste myndighed, om at vi skal være parate til at yde en større indsats, hvis vi ønsker at opretholde vores nuværende tilskud. Det var det budskab, formanden viderebragte på årets generalforsamling.

Som Birte skriver i sidste nummer af POST1900 har vi fået flere opgaver igennem de senere år, men tilskuddet har været uændret gennem mange år, hvilket er et udtryk for, at det samlede overskud i Marselisløbet ikke stiger i samme takt som den arbejdsindsats, der skal til for at afvikle løbet, og de mange andre aktiviteter, der er kommet til gennem årene.

Her i år 2004 har vi allerede fået en ny opgave, nemlig uddeling af brochurer, som var beskrevet i sidste nummer af POST1900. Her meldte sig hurtigt tilstrækkeligt mange medlemmer til at løse opgaven, så det var meget positivt. Vi forventer endvidere at få en ekstra opgave på selve Marselisdagen søndag den. 29. august. Teltrejsningen har vi derimod meddelt, at vi fremover ikke ønsker at deltage i.

Til sidst en stor tak til alle medlemmer, der igen i år er klar til at hjælpe med.

POST1900 Udgivelsesplan <af bestyrelsen ved Henrik Andersen>

Udgivelse

Deadline

Emner

15/5

9/5

Cup, Grill, Svar vedr. Marselisløbet, Marselis opgaver,

1/8

20/7

Papir udgave, kontingent, grill, Marselisløb, Cup

15/9

5/9

Efterårstur, ...

1/11

20/10

Juleløb, nytårsløb, ...

10/1-05

1/1-05

Langdistanceløb, ...


POST1900 udgives af redaktionen af Århus 1900 Orientering, Lykkenshøj 12, 8220 Brabrand. Ansvarshavende redaktør: Per Lind Jensen. POST1900 udsendes til medlemmer af Århus 1900 Orientering. POST1900 har til formål at dække de lokalinformationer som måtte have medlemmernes interesse. POST1900 er et forum for medlemmernes almindelige meninger og indslag. Meninger der tilkendegives i POST1900, må ikke opfattes som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Indlæg sendes til Johanna van Binsbergen. Adresseændringer (e-mail og snail mail) meddeles til Henning Jensen. Ved problemer med distributionen rettes henvendelse til Frank Dabelstein.