POST1900

7. årgang, nr. 9. november 2003

Informationsblad for Århus 1900 orientering

 

Aflysning af klubaften den 11. november – <af Bestyrelsen>

 

Vi ser os desværre nødsaget til aflyse det planlagte medlemsmøde den 11. november 2003. Bestyrelsen har sovet i timen og ikke fået planlagt og informeret i tide.

 

Vi synes stadig, at det er vigtigt med et møde hvor vi kan drøfte de emner der var lagt op til, så vi prøver igen:

 

Torsdag d. 15. januar 2004

 

Vi mødes kl. 19.00 på Grumstolen. Har du yderligere forslag til emner så send dem straks til Per Lind Jensen.

 

Træningsweekend den 21.-22. februar 2004 – <af Per Lind Jensen>

 

Vi har reserveret Oksbøl Vandrehjem til Træningsweekenden.

Så husk at sætte et X i kalenderen allerede nu.

 

Tilmeldingsliste følger.

 

Juleløb - Kampen om den gyldne sko - <af Juleløbs-komité>

 

Se indbydelse udsendt særskilt den 4. november 2003. Har du oplevet problemer med at udskive/se indbydelsen i dit mailprogram, så giv mig venligst besked – thomas.kokholm@email.dk

 

Ny redaktør til ”POST1900” - er det dig? - <af Bestyrelsen>

 

Den ”gamle” redaktør Thomas Kokholm har anmodet bestyrelsen om fra nytår, at finde en person, der er klar til at tage over efter ham. Er det måske noget for dig så læs videre.

 

Thomas har lovet at hjælpe en ny godt på vej, men har givet udtryk for, at der er brug for nye idéer efter at han med stor energi har haft posten, siden det første nummer i september 1997 kom på gaden under navnet ”Kratluskeren”. Der blev yderligere forsøgt med lidt andre navne inden det blev det nuværende ”POST1900”, som bestyrelsen gerne ser som det fortsatte navn på klubbladet. Men ellers er spalterne åbne for en ny redaktørs sprælske og opfindsomme idéer.

 

Skulle to medlemmer have lyst til at deles om jobbet vil det set fra bestyrelsens side også være en

mulighed. Vi håber i bestyrelsen snarest at høre fra interesserede og regner med at vi kan have

dit/jeres tilbud inden årets juleløb, så vi her kan hilse på den nye redaktør.

 

Skriv hellere i dag end i morgen til bestyrelsen, og angiv hvorfor det netop skal være dig, der skal være den ny redaktør. Vi venter i spænding på et udspil, og glæder os til at lave en aftale, så alle medlemmerne fortsat kan sikres et godt klubblad.

 

POST1900 udgives af redaktionen af Århus 1900 Orientering, Falstersgade 17, 8600 Silkeborg. Ansvarshavende redaktør: Thomas Kokholm. POST1900 udsendes hver måned eller efter behov til klubbens medlemmer. POST1900 har til formål at dække de lokalinformationer som måtte have klubbens medlemmers interesse. Ligeledes skal POST1900 være et forum for medlemmernes almindelige meninger og indslag. Meninger der tilkendegives i POST1900, må ikke accepteres som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Henvendelse kan ske via e-mail adressen: thomas.kokholm@email.dk.