Runestenene ved Ålum Kirke

Runesten_ved_Ålum_Kirke

 

Logo_DM_Lang_2015

Ved Ålum Kirke findes en enestående mulighed for at opleve nogle af vikingetidens flotte runesten. Her står ikke mindre end 4 forskellige runesten, men om nogle af stenene overhovedet oprindeligt har stået ved kirken er højst usikkert.

Den lidt over 2 meter store runesten udenfor våbenhuset er den som påkalder sig størst interesse, da der på bagsiden findes en indhugget stiliseret rytterfigur. Det var fundet af dette billede som i 1890 førte til erkendelsen af runestenen, som da lå med tekstsiden nedad nedenfor kirkebakken.

Stenens tekst som snor sig i et indrammet spiralformet bånd på langs stenens kant lyder oversat til nudansk:

”Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge; Gud hjælpe hans sjæl vel”

At Gud anråbes på stenen er interessant, da det viser, at runestenen tilhører vikingetidens senere del, hvor kristendommen efterhånden havde vundet fodfæste i Danmark. Om rytterbilledet på bagsiden har nogen direkte sammenhæng med runeteksten kan ikke afgøres.

Kilde: Danmarks Kulturarvs Forenings guide over fortidsminder i Danmark, hvor du kan læse endnu mere om runestenene ved Ålum Kirke.