Vejledning til arrangører af træningsløb

Sådan gør man

Læs denne vejledning igennem i god tid før løbet.

Der er altid søgt skovtilladelse på forhånd til træningsløbene.

Det er gratis for medlemmer af Århus 1900 Orientering og medlemmer af OK Pan at deltage, mens det for andre koster 20 kr at deltage. Alle kan deltage, men deltagere der ikke er med i en orienteringsklub bør opfordres til at melde sig ind.

Alle løbere skrives på deltagerlisten.

Banelægning

Banelægningen bør man begynde på i god tid før løbet.

Først skal man have fat i det nyeste kort over området. Henrik har alle de relevante kort på elektronisk form, og i nogle tilfælde også specielle udgaver, f.eks. kurvekort.

Der skal være ca. 5 baner:

De mellemsvære baner er først og fremmest tiltænkt nyere løbere, så de må hellere være lidt for lette, end for svære. Den lette er hovedsageligt for børn eller helt nye løbere. Den behøver ikke at have poster ved hvert stikryds, men posterne skal ligge på eller tæt på stierne.

Når banerne er nogenlunde fastlagte er det tid at annoncere løbet på hjemmesiden. Der kan være en generelt formuleret annoncering i forvejen, som man så kan rette til, ellers skal den oprettes. Hvis man ikke selv har adgang til det, kan man sende teksten til Øjvind, Frank eller Anders.

Banetegning i Condes

Condes bruges til at tegne banerne i. Man starter med at indlæse kortet i Condes og derefter tegner man oven på det.

Condes kan downloades fra www.condes.net og det kan bruges med det samme, men med visse begrænsninger. For at få det fulde udbytte skal man indtaste klubbens licensnummer som kan fåes ved henvendelse til Henrik

Der findes en separat vejledning i brug af Condes til træningsløb. Bemærk dog, at det er smartest at starte postnummereringen med 71, da disse højtnummererede poster er lettere. (Condes ved hvilke numre, der skal springes over)

Print af kort

Kortene til træningsløb skal printes fra Condes. Man kan benytte printeren på Grumstolen. Hvis man selv har mulighed for at printe dem, dækker klubben omkostningerne. Kontakt kassereren for nærmere aftale.

(Her burde være en anbefaling af hvor mange eksemplarer man skal printe af hver bane. Desværre kan der komme alt mellem 15 og 65 personer til et træningsløb)

Brug af Emit til træningsløb

Der findes en separat vejledning i brug af Emit til træningsløb.

Huskeliste

Forslag til, hvad man skal medbringe:

Efter løbet

Efter løbet scanner man den udfyldte deltagerliste og sender til kassereren (som indtægtsbilag) og til løbskoordinatoren (til statistik) og overfører overskuddet til foreningens konto (kontonummeret findes på hjemmesiden).