Indkaldelse til repæsentantskabsmøde 2019.

Hovedbestyrrelsen indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde for “Aarhus Idrætsforening af 1900” 2019.

Mødet afholdes den 26. marts kl. 19 – 21 på Observatoriestien 1.

Dagsorden er som lyder jf. vedtægterne paragraf 7:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Hovedbestyrelsens beretning for de forløbne 12 måneder
 3. Afdelingernes og evt. udvalgs korte beretninger
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (1.1. – 31.12)
 5. Hovedbestyrelsens handlingsplan og budget – herunder fastsættelse af afdelingernes kontingent til Aarhus 1900
 6. (for det efterfølgende regnskabsår)
 7. Hædersbevisninger inklusiv guldnåle
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2 i lige år/3 i ulige år)
 10. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år (suppleant med flest stemmer er 1. suppleant)
 11. Valg af 1 revisor for 2 år (lige år)
 12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 13. Eventuelt