Oversigt pr. år (under udarbejdelse)

Indkaldelse til repæsentantskabsmøde 2020

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde for “Aarhus Idrætsforening af 1900” 2020.

Mødet var planlagt til torsdag den 26. marts men er på grund af Covid-19 udskudt.

NY dato:
Tirsdag den 8. september kl. 19 på Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C.

Dagsorden jf. vedtægterne paragraf 7:

1) Valg af dirigent og stemmetæller
2) Hovedledelsen beretning for året v/ formand Leif-Henning Jensen
3) Uddeling af Aarhus 1900 hædersbevisninger
4) Afdelingernes korte beretninger v/ de respektive afdelingsformænd
5) Hovedbestyrelsens reviderede regnskab v/ Hovedkasserer Jens Ove Christiansen
6) Hovedbestyrelsens handlingsplan og budget – herunder fastsættelse af afdelingernes
kontingent til Aarhus 1900 for det efterfølgende regnskabsår
7) Indkomne forslag – dead-line er passeret. Forslag skulle være hovedformanden i hænde senest 26. februar 2020.  
8) Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen (2 i lige år/3 i ulige år)
9) Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen
10) Valg af 1 revisor
11) Valg af 1 revisorsuppleant
12) Eventuelt