Her følger oversigt pr. år (under udarbejdelse)

 

Indkaldelse til repæsentantskabsmøde 2019.

Hovedbestyrrelsen indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde for “Aarhus Idrætsforening af 1900” 2019.

Mødet afholdes den 26. marts kl. 19 – 21 på Observatoriestien 1.

Dagsorden er som lyder jf. vedtægterne paragraf 7:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Hovedbestyrelsens beretning for de forløbne 12 måneder
 3. Afdelingernes og evt. udvalgs korte beretninger
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (1.1. – 31.12)
 5. Hovedbestyrelsens handlingsplan og budget – herunder fastsættelse af afdelingernes kontingent til Aarhus 1900 (for det efterfølgende regnskabsår)
 6. Indkomne forslag:   Aarhus 1900 tennis ved Henrik Larsen har foreslået at Aarhus Idrætsforening af 1900 nedlægges. ”Begrundelsen er at vi fra vores side har svært ved at se værdien og at foreningen har svært ved at finde opbakning.”
 7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2 i lige år/3 i ulige år)
 8. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år (suppleant med flest stemmer er 1. suppleant)
 9. Valg af 1 revisor for 2 år (lige år)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 11. Uddeling af fortjeneste nåle
 12. Eventuelt