Her kan du se indkaldelse og information om fællesmøder mv.
Referater fremsendes til hver afdelings formand, men lægges ikke på nettet.

Næste FB-møde finder sted ultimo 2021. Indkaldelse følger