Det overordnede princip er at alle lejere og brugere udviser normal omhu og er med til at værne om faciliteterne.

Læs brugsregler af vores klubhus