Aarhus 1900 – Historien

Den stiftende generalforsamling blev afholdt på privatskolen på Jægergårdsvej (i dag Jægergårdsgade) og følgende bestyrelse blev valgt:

Formand: L.H. Bøilesen
Næstformand: J.A.M. Rodholm
Sekretær: Immanuel Løvschal
Kasserer: Harald Larsen

Aarhus 1900 var og er en foregangsforening, hvor der altid har været plads til alle. Eksempelvis kan det nævnes, at kvinder havde fra første færd fuld medlemsret. Dette var unikt, set i lyset af, at kvinder først fik valgret i 1915.

Man mener, at de første idrætsgrene, som foreningen repræsenterede, var Atletik, Gymnastik, Cricket, Fodbold og Svømning. Usikkerheden hænger sammen med, at etableringen skete i idrættens opstart, og der derfor ikke er nogen helt sikre notater. Man har dog fundet nogle notater om Aarhus 1900 Gymnastik, som ret hurtigt blev toneangivende i det jyske og som årene gik, kom der flere og flere notater og mange af dem beretter om både jyske- og danske mesterskaber. For alle afdelinger gælder, at der jævnt fordelt over årene, er kommet beretninger om danske-, jysk- og kredsmesterskaber. Aarhus 1900 har også gennem tiderne haft deltagere ved De Olympiske Lege – første gang London 1908.

En ting der er værd at bemærke er, at ikke alle de discipliner man dystede i, i begyndelsen af det 20-århundrede, kendes i dag. Der er en beskrivelse af et gymnastik stævne hvor Aarhus 1900 møder Vejle Gymnastikforening i 1907 og her var Aarhus 1900 Gymnastik overlegen i disciplinen Sidespring. Det er senere nævnt, at en gymnast fra Aarhus 1900 Gymnastik var med i holdkonkurrence efter frit system og fik guldmedalje ved De Olympiske Lege i Antwerpen 1920.

Aarhus 1900 har gennem årene både rummet eliten og bredden. Der har været plads til alle, både dem der har ønsket konkurrencen på højt plan og til dem der blot har nydt at motionere – atleter, svømmere, cricketspillere, tennisspillere, gymnaster, orienteringsløber, håndboldspillere, triatleter og volleyspillere har deltaget i såvel danske som internationale mesterskaber, mens atletikkens motionister, ældreidrætten, fodbold, motionssvømmere mv. har nydt samværet og fællesskabet hjemme i Aarhus.

Som organisation har vi været arrangører/medarrangører af mangt og meget. Det være sig idræts- og atletikstævner, maratonløb, motionsløb, tennisturneringer, orienteringsløb mv. Vi har hjulpet/hjælper hinanden på tværs af afdelingerne, når opgaver har skullet løses og det har skabt et unikt sammenhold i hele Aarhus 1900. Et sammenhold, hvor frugterne har kunnet høstes, når der har været brug for officials og meget mere. Sagen er nemlig den, at sammen er vi stærke og derfor kan vi overkomme selv de sværeste opgaver.

Aarhus 1900 har udviklet sig og er i dag en moderne idrætsorganisation som ikke blot rummer de traditionelle idrætsgrene som atletik, gymnastik og fodbold men også de nye. Skater hockey, motionsløb, beachvolley og mountainbike er idrætsgrene som er kommet til undervejs og som har en anden appel. Vi ønsker at tiltale alle grupper og er således meget vidt favnende i dag. Vores medlemstal i 2012 udgjorde samlet 5014 medlemmer.

Vi er vidende om, at organisationen til stadighed udvikler sig og at de krav, som samfundet omkring stiller er under forandring. Derfor har vi vedtaget følgende grundlag for organisationen:

 

Mission

Aarhus 1900 har som sin overordnede mission gennem tilbud om idræt for alle, at fremme fysiske, psykiske og sociale færdigheder hos befolkningen og på den måde bidrage aktivt til samfundsudviklingen.

 

Vision

Vi vil løbende følge og tolke samfundsudviklingen og gennem åbenhed og fremsynethed tilpasse Aarhus 1900 til tidens krav
Vi vil bidrage til at fremme det enkelte menneske og familiens trivsel og stimulere forholdet både på det sportslige og det sociale plan
Vi vil løbende måle medlemmernes tilfredshed
Disse teser arbejder vi ud fra i dag.

Gennem årene har foreningen haft mange Hovedformænd. Den første var L.H. Bøilesen, som sad der fra 1900-1921, og den nuværende hovedformand er Mads K. Warming. Mennesker som siden foreningens start har gjort et rigtigt stort og flot stykke arbejde.

Som en moderne forening, ser vi frem mod årene der kommer og glæder os til at løse de udfordringer, der dukker op.