Repræsentantskabsmøde (generalforsamling) afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Referatet fra repræsentantskabsmøde fremsendes til hver afdeling, men lægges ikke ud på nettet.